Esma-ül Hüsna – 9

Turkish Radio 3 views
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde ilahi isimler ve sıfatların yüce Allah’ı tanımak için bir yol olduğunu söyledik.

Bilindiği üzere yüce Allah’ın bir çok imsi vardır. Cenab-ı Hakk’ın kendini Kur'an-ı Kerim’de tanıttığı bir diğer isim ise “el-Müheymin”, yani “Kâinâtın bütün işlerini gözetip yöneten ve koruyan”dır. Bu ilahi ismi kavrayarak her durumda, zorluk veya sorunda yüce Allah’ın bizi koruduğunu görür, O’na tevekkül ederek yüce Allah’ın bizi koruduğunu ve O’ndan başka kimsenin bir işe yaramadığını anlarız.

Add Comments