Esma-ül Hüsna – 8

Turkish Radio 4 views
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde ilahi isimler ve sıfatların yüce Allah’ı tanımak için bir yol olduğunu söyledik. Zira yüce Allah’ın zatı, erişilmezdir ve kimse O’nu tanıyamaz ve kullarının O’nu tanıması için elindekiler ise sadece ilahi isimler ve sıfatlardır.

Bilindiği üzere yüce Allah’ın bir çok imsi vardır. Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 180. Ayetinde bu isimlerin, iyi isimler anlamında olan Esma-ül Hüsnâ olduğunu belirtiyor. Tabi ki Esma-ül Hüsnâ’nın her biri yüce Rabbin sıfatlarından birini yansıtıyor fakat “Allah” ismi hariç, zira Allah cenabı Hakk’ın tüm ilahi kemalatını kapsıyor. Esma-ül Hüsnâ’dan yüce Allah’ın özelliklerinden birine işaret eden isimlerden biri ise “mü’min”dir.

Add Comments