Kuranî müjdeler - 4

Turkish Radio 14 views
Başta İslam dini olmak üzere ilahi dinlerde fedakarlık ve şehadet kültürüne vurgu yapılmıştır. Gerçekte fedakarlık ilahi dinlerde çok özel mana taşır ve tefsir edilir. Şehadet ise fedakarlığın doruk noktasıdır ve gayb alemi ve ahirete inanan insanlar bu ameli büyük bir sevinçle karşılar. Kur'an'ı Kerim birçok ayette canı ve malı ile cihat eden insanları takdir etmiştir. Bu tür insanlar aslında Allah teala ile anlaşmıştır; dolayısıyla hepsi ebedi cennet ve ilahi takdirle mükafatlandırılır.

 

 

Add Comments