Silahlı güçler, güvenlik ve huzurun koruyucuları -1

Turkish Radio 21 views
İslam inkılabının zaferi ardından düşmanların İran ordusunu zayıflatmak ve tefrika oluşturmakla ülkede güvenliği bozma ve kargaşa çıkarma peşinde oldukları bir dönemde, İslam cumhuriyetinin büyük kurucusu İmam Humeyni –ra- ordunun korunması zaruretine vurgu yaptığı bir mesajda ordunun vahdeti, birlikteliği ve uyumu bağlamında önemli ve tarihi bir direktifte bulunarak, miladi 17 Nisan gününe denk gelen hş 29 Ferverdin gününü “ordu günü” olarak adlandırdı. Bu sohbette İslam cumhuriyeti nizamında ordunun konumu, rolü ve önemine değinmek istiyoruz.

Add Comments