Qilonədə bırzi dıvey mevsum bə oxo rəse.

taleshi radio 4 views
Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse.

Imsor Qiloni ostanədə 70 həzo hektar bicoronədə raton perosney bıə.

 

Add Comments