De Əlməhdi fərhənq iyən hınə mərkəzi təşəbbısi bə Ostoro ehtiyocinə fərdon 150 bastə ğıbonə qujd baxş kardey be

taleshi radio 4 views
De Əlməhdi fərhənq iyən hınə mərkəzi təşəbbısi bə Ostoro ehtiyocinə fərdon 150 bastə ğıbonə qujd baxş kardey be

Related

Add Comments