Ostoro tolışə alimə ruhani hac ağa Rəhimi ehandımon ərəfə ruji həxədə.

taleshi radio 3 views
Ərəfə əzizə ruj

Qınoon baxşə be ruj

Add Comments