Tolışə hakim cənab Ədolət Şəkori sıxanon bıməsən.

taleshi radio 4 views
De koronavirus mubarizə barde həxədə tolışə doktori sıxanon bıməsən.

Koronavirus hələ orəxə ni.

Related

Add Comments