Beniğobə Amerkə

taleshi radio 7 views
Amerkədə bə siyohputon zidd bıə repressiv iyən irğçiyə hərəkəton dəvom kardedə

Tojədən ğeyri insonə vəhşi hərəkəti vasitə Amerkə polis qıləy siyohpustə şəhrvandani kışte bəpeştə Amerkə Miniyapolis şəhrədə siyohpuston etıraz aksiyaon bərpo be.

Add Comments