Amerkədə dıvlət siyasəti muxalifon etıroz dəvom kardedə

taleshi radio 9 views
Tojədən ğeyri insonə vəhşi hərəkəti vasitə Amerkə polis qıləy siyohpustə şəhrvandani kışte bəpeştə Amerkə Miniyapolis şəhrədə siyohpuston etıraz aksiyaon bərpo be.

Related

Add Comments