Dengvedan - Got û Bêja Holêr û Bxdayê

Sahar Kurdish 3 views
Dengvedan - 2020-09-12

Hûşeng şêyxî - Karnasê siyasî

Huner Mizûrî - Karnasê siyasî

https://bit.ly/2FFLAn5

Add Comments