گۆرانی نەسیمەکەی ساردی پاییزی بە دەنگی پرسۆزی مامۆستا مەزهەر خالقی

Sahar Kurdish 6 views
مامۆستا مەزهەری خالقی لە مانگی خەرمانانی سالی ١٣١٧ لەدایکبووە.

Add Comments