XƏBƏRLƏR 05-07-2020 -01 - SƏHƏR BÜLLETİNİ

Sahar Azeri 4 views
Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

Add Comments