XƏBƏRLƏR 28-06-2020 -01 - SƏHƏR BÜLLETİNİ

Sahar Azeri 2 views
Xəbərlər proqramı İran, Azərbaycan Respublikası və dünyanın önəmli olaylarını əks etdirir.

Add Comments