الوداع ماه خدا

Saadat Media 7 views
کلیپ "الوداع ماه خدا" کاری از مرکز صدا و سیمای قم که به مناسبت روزهایی پایانی ماه مبارک رمضان تهیه شده است. با سخنرانی حجت السلام و المسلمین مجتهد تهرانی و نجوای صدای حاج منصور ارضی.

کلیپ "الوداع ماه خدا" کاری از مرکز صدا و سیمای قم که به مناسبت روزهایی پایانی ماه مبارک رمضان تهیه شده است. با سخنرانی حجت السلام و المسلمین مجتهد تهرانی و نجوای صدای حاج منصور ارضی.

Add Comments