تاریخ پاڼه - ۲

Pashto Radio 5 views
په دې پروګرام کې علامه اخلاق حسین شریعتی د تاریخ په اهمیت، فلسفې او ګټې رڼا اچوي. له هادي ټي وي پښتو په مننه

Add Comments