تاریخ پاڼه - ۱

Pashto Radio 6 views
په دې پروګرام کې علامه اخلاق حسین شریعتی د تاریخ په اهمیت، فلسفې او ګټې رڼا اچوي.

له هادي ټي وي پښتو په مننه

Add Comments