د اشرف غني او عبدالله عبدالله د سولې مراسم

Pashto Radio 4 views
د افغانستان ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله سوله وکړه.

Add Comments