شیوع کرونا در جهان به روایت عکس شنبه ۲۴ اسفند

Jahan24 4 views
از قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها در سوئیس تا هجوم مردم برای خرید در سوریه

Add Comments