بازتاب طنزآلود امضای توافقنامه ی مرتجعین امارات و بحرین با صهیونیستها

Dari Radio 17 views
فقط اونی که اینو ساخته رو برای من پیدا کنید :: این ویدئوی طنز از لحظه امضای توافق صلح میان اسرائیل، بحرین و امارات در بین کاربران عرب بازتاب زیادی داشته!

Add Comments