طنز ساختگی آمریکا از تهدید به ترور سفیرش در آفریقا

Dari Radio 2 views
دکتر «محمد مرندی» در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی آفریقای‌جنوبی: اتهام زنی آمریکا به ایران برای ترور سفیر این کشور در آفریقای‌جنوبی مسخره و خنده‌دار است! : هیچ تناسبی بین یک سفیر که طراح کیف زنانه است با ژنرال «قاسم سلیمانی» وجود ندارد

Add Comments