جشن موشکی مقاومت در مقابل دیدگان سازشکاران ارتجاع

Dari Radio 2 views
همزمان با امضای قرارداد ننگین عادی سازی روابط امارات و بحرین با صهیونیست ها، گروه های مقاومت حملات موشکی علیه صهیونیست ها انجام دادند.

Add Comments