هشدار ایران نسبت به‌ باز شدن پای اسرائیل به منطقه

Dari Radio 2 views
هشدار ایران نسبت به‌ باز شدن پای اسرائیل به منطقه سخنگوی دولت: ایران ضمن هشدار به هرگونه اقدام علیه ایجاد تنش در منطقه مسئولیت هرگونه اقدام در این راه را متوجه دولت بحرین و هر دولتی که پای اسرائیل را به منطقه باز کرد، می‌داند

Add Comments