آمریکا هم وزن طالبان

Dari Radio 1 views
دقیقا ۱۹ سال بعد از برخورد دو هواپیما به برج‌های تجارت جهانی نماینده طالبان با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر دیدار کرد؛ اما هدف این دیدار چیست؟

Add Comments