قدردانی از کادر درمانی به سبک انگلیسی‌ها

Dari Radio 2 views
قدردانی از کادر درمانی به سبک انگلیسی‌ها؛ 1750 مورد حمله فیزیکی و آزارجنسی! :شبکه اسکای نیوز انگلیس: طی بحران کرونا در بین ماه ژانویه تا جولای بیش از 1600 مورد حمله فیزیکی و 149 مورد مزاحمت جنسی برای امدادگران گزارش شده است

Add Comments