رشد بی نظیر بانوان در انقلاب اسلامی

Dari Radio 1 views
کارشناس در شبکه ی معاند «من و تو»: رشد بانوان در 41 سالِ گذشته در تاریخ ایران بی نظیر خواند :واکنش جالب کارشناس در شبکه معاند «من و تو» به پروپاگاندای رسانه های ضدایرانی در خصوص حذف دختران از روی جلد کتاب درسی و وضعیت زنان در ایران

Add Comments