اعتراض به مداخلات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران

Dari Radio 4 views
اعتراض شدیدالحن معاون امور بین الملل قوه قضائیه به مداخلات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران :باقری: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضائیه را کند می کند نه چتر گسترده رحمت و رافت اسلامی را کوچک خواهد کرد

Add Comments