اذعان "آیپک" به قدرت نظامی ایران

Dari Radio 1 views
اذعان لابی صهیونیستی"ای‌پک" (AIPAK) به قدرت نظامی ایران در عرصه موشک‌های بالستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و سایبری

Add Comments