تظاهرات در بحرین علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

Dari Radio 1 views
:مردم بحرین با وجود استقرار نیروهای امنیتی دست به تظاهرات زده و مخالفت خود را با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. :معترضان بحرینی شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر داده و پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را لگدمال کردند

Add Comments