چرا باید اینقدر ملاحظه عربستان را کنیم؟

Dari Radio 3 views
: امروز، یمنی‌ها از ما ایرانی‌ها می‌پرسند که چطور ما جرأت می‌کنیم از اقیانوس اطلس رد شویم و به ونزوئلا، سوخت و کالا برسانیم، [و] از کنار یمنی رد می شویم که شصت درصد از مردم آن گرسنه هستند [ اما به آنها سوخت و مواد غذایی نمی‌رسانیم؟] : چرا باید اینقدر ملاحظه عربستان را بکنیم؟ این چه خطایی است که ما داریم مرتکب می‌شویم؟ امروز ۴۰۰ بیمارستان در یمن سوخت ندارند و از کار افتاده‌اند. چه کسی باید روز قیامت به این سوال پاسخ دهد؟

Add Comments