هجوم آمریکایی‌ها برای خریدن سلاح!

Dari Radio 2 views
:پدر آمریکایی: هر مردی که غیر مسلح از خانه‌اش بیرون برود «احمق» است! :مادر آمریکایی: برای امنیت فرزندانم «سلاح» خریدم چون شهروندان آمریکایی دیگر امنیتی ندارند

Add Comments