نگاه منصور عضو هیئت افغانستانی صلح در دوحه به این مذاکرات

Dari Radio 3 views
عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت گفت‌وگوکننده جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ نشست امروز در دوحه می‌گوید

Add Comments