روایت حقانی از مذاکره درباره ی آتش بس در افغانستان

Dari Radio 3 views
حقانی: بزودی در مورد آتش بس مذاکره خواهیم کرد مولوی عبدالحکیم حقانی ، رئیس تیم مذاکره کننده طالبان برای مذاکرات بین الافغانی، گفت که او به مذاکرات صلح امیدوار است زیرا افغان‌ها گذشته را دیده‌اند. :وی افزود: با آغاز مذاکرات رو در رو دو طرف در مورد آتش بس مذاکره می شود

Add Comments