نشست آغازین گفت‌وگوهای میان افغانان

Dari Radio 3 views
نشست آغازین گفت‌وگوهای میان افغانان و سخنان عبدالله عبدالله ریاست عالی شورای مصالحه ی ملی

Add Comments