فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان در دوحه

Dari Radio 5 views
مارکوس پوتزل، فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان در دوحه: ما تلاش می کنیم که دو طرف به یک توافق برسند

Add Comments