استقبال وزیر خارجه قطر از ریاست عالی شورای مصالحه ی ملی افغانستان

Dari Radio 1 views
وزیر خارجه قطر از عبدالله عبدالله و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان پذیرایی کرد

Add Comments