نادر نادری، عضو هیئت گفتگوکننده افغانستان ؛ به دوحه برای خاموش کردن تفنگها می رویم

Dari Radio 3 views
نادر نادری، عضو هیئت گفتگوکننده افغانستان، می‌گوید که آنان به سوی دوحه برای ایجاد افغانستانی که در آن "تفنگ‌ها خاموش باشند، ارزش‌های جمهوریت استحکام پیدا کند و مردم افغانستان به انکشاف اقتصادی که مستحق آن استند، برسند

Add Comments