واکنش روحانی به اهانت مجله فرانسوی

Dari Radio 1 views
روحانی: صهیونیست ها و دنباله هایشان بار دیگر مسیر توهین به پیامبر (ص) را در پیش گرفته اند.

Add Comments