زور نیروی زمینی ارتش ایران

Dari Radio 1 views
برنامه بدون تعارف در این قسمت به سراغ امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش رفت، این فرمانده از روز اول دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ بود، کلی تیر و ترکش خورد و تا روز آخر دفاع مقدس هم در جبهه‌ها ماند.

Add Comments