اگر و اماهای انفجار بیروت در نگاه کارشناسی

Dari Radio 2 views
کارشناس مسائل غرب آسیا: نیترات آمونیوم برای انفجار به چاشنی انفجاری نیاز دارد. :رژیم صهیونیستی در همین ماه‌های اخیر چند بار دولت لبنان را تهدید به نابودی زیرساخت‌ها کرده بود. ارتش رژیم صهیونیستی چند سال پیش تصویری از این منطقه منتشر کرده بود و تلویحا از حمله به آن خبر داده بود.

Add Comments