واکنش پمپئو به توافق ایران و چین

Dari Radio 5 views
از نگاه پمپئو در مصاحبه اش با فاکس نیوز توافق ایران و چین تهدیدی برای خاورمیانه است. و اگر به او و هم پیاله هایش باشد ایران باید حتی سیم خاردار را هم با دست دراز از آمریکا بگیرد زهی خیال باطل

Add Comments