گزارش اسپانیولی «المیادین» از افتتاح فروشگاه بزرگ ایرانی در ونزوئلا

Dari Radio 5 views
گزارش اسپانیولی «المیادین» از افتتاح فروشگاه بزرگ ایرانی در ونزوئلا :«مگاصیص» تنها یک سوپرمارکت نیست؛ این فروشگاه نماد مقاومت ایران در مقابل ۴۰ سال محاصره، آزار و اذیت آمریکا است.

Add Comments