همت نخبگان افغان در ساخت دستگاه تنفس مصنوعی

Dari Radio 5 views
تیم رباتیک دختران افغانستان دستگاه تنفس مصنوعی می‌سازد

Add Comments