افزایش 9 برابری قدرت سرایت کرونا

Dari Radio 3 views
دکتر «مردانی» عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: قدرت سرایت ویروس کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته است

Add Comments