اعتراضات در پورتلند

Dari Radio 5 views
معترضان علیه نژادپرستی در آمریکا، بار دیگر در «پورتلند» تجمع کردند و پرچم ایالات متحده را به آتش کشیدند

Add Comments