ضرب شست ایران به یک گروه تروریستی در آمریکا

Dari Radio 7 views
ضربه اساسی دیگر از سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا سرکرده گروه تروریستی «تندر» در دستان وزارت اطلاعات

Add Comments