شاهکار علمی دستاورد موشکی جدید ایران

Dari Radio 10 views
موشکی که در رزمایش پیامبر اعظم تست شد، یک شاهکار علمی بود :روایت مصطفی خوش چشم، تحلیلگر مسائل سیاسی از مزیت های موشک جدید ایران

Add Comments