سونامی کرونا در آمریکا

Dari Radio 4 views
گزارشگر و نویسنده آمریکایی در گفتگو با راشاتودی: شاهد سونامی کرونا در آمریکا هستیم؛ مردم به صورت گروهی می‌میرند و مقامات تسلیم این ویروس شده‌اند مردم آمریکا خشمگین هستند؛ در آینده شاهد ناآرامی‌های بیشتری خواهیم بود.

Add Comments