شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین برای اولین بار در دنیا

Dari Radio 6 views
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در رزمایش پیامبر اعظم: :برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین انجام شده است. این پرتاب‌ها بدون داشتن سکو و تجهیزات مرسوم انجام شده است. موشک‌های مدفون شده به یکباره زمین را می‌شکافند و اهداف خود را مورد اصابت قرار می‌دهند.

Add Comments