نگاه رهبر جنبش سیاهپوستان آمریکا به توطئه ی کاهش جمعیت ؟!

Dari Radio 3 views
بیل_گیتس می‌خواهد جمعیت جهان را کاهش دهد! لوئیس_فراخان (از رهبران جنبش دفاع از حقوق انسانی و مدنی سیاهپوستان آمریکا): «شما می خواهید جمعیت جهان را کاهش دهید؟ چه کسی این حق را به شما داده است؟ شما که هستید که روی میلیاردها پول نشسته‌اید و تصمیم می‌گیرید که چه کسی می‌تواند زندگی کند و چه کسی باید بمیرد؟»

Add Comments